Τα λόγια που πήραν φωτιά – John Karayiannis

This was my first TV appearance when I was 13!

I came 3rd in the Cyprus Junior Eurovision National Final. Funny watching this now!